ДП "Закарпаттястандартметрологія"

Добровільна оцінка стану вимірювань в лабараторіях

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА АУДИТ ЛАБОРАТОРІЇ

        Українська система добровільного оцінювання стану вимірювань – система, що створена у січні 2016 року з метою оцінювання стану вимірювань шляхом здійснення добровільного, незалежного аудиту. Ця система базується на вимогах ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання».

Основним завданням Української системи добровільного оцінювання стану вимірювань є оцінка системи керування вимірюваннями лабораторій для засвідчення технічної компетентності лабораторій в частині проведення вимірювань.

Запропонована система оцінювання не поширюється на роботи, пов’язані з оцінкою відповідності. За позитивних результатів аудиту оформлюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 терміном дії – три роки, зі сферою об’єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво (додаток до свідоцтва).

Вимірювальна лабораторія має право посилатися на свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 для засвідчення своїх вимірювальних можливостей та використовувати зазначене свідоцтво для пропозиції своїх послуг потенційним замовникам.