ДП "Закарпаттястандартметрологія"

◈ ІНЖЕНЕР З МЕТРОЛОГІЇ

▾Зміст роботи▾

 • Вміння виконувати основоположні стандарти Державної системи вимірювань.
 • Знати основні поняття з метрології: одиниці фізичних величин, загальні вимоги до ЗВТ, порядок обробки результатів вимірювань. Стандарти, технічні регламенти, інструкції, положення, методичні матеріали та інші НТД з повірки та експлуатації ЗВТ.
 • Вміти вираховувати невизначеність вимірювання та перерахувати характеристики похибок у характеристики невизначеності. Технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та принципи роботи ЗВТ.

Вимоги:

 • повна вища освіта відповідного напрямку підготовки
 • досвід роботи не менше 2 років

White Line Transparent u0026amp; PNG Clipart Free Download - YAWD

◈ ІНЖЕНЕР ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ

▾Зміст роботи▾

 • Розробляє та веде організаційно-методичні документи, які використовуються під час сертифікації згідно із затвердженою номенклатурою.
 • Приймає та розглядає заявки на сертифікацію, аналізує надані документи, проводить відбір та ідентифікацію зразків продукції для випробувань.
 • Організовує проведення всіх видів випробувань з метою сертифікації продукції; проводить та організовує  проведення технічного нагляду за виробництвом та ін.

Вимоги:

 • повна вища освіта відповідного напрямку підготовки
 • досвід роботи не менше 2 років

White Line Transparent u0026amp; PNG Clipart Free Download - YAWD

◈ ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

▾Зміст роботи▾

 • Визначає, формулює, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства.
 • Здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
 • Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання фінансової дисципліни і зміцнення господарського розрахунку.

Вимоги:

 • професійні знання бухгалтерського обліку та податкового законодавства;
 • вища профільна освіта (економіка, фінанси);
 • досвід роботи на займаній посаді від 2 років;
 • впевнений користувач ПК, 1С, клієнт-банк, електронна звітність (Medoc), MS Office.

 

◈ НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МЕТРОЛОГІЇ

▾Зміст роботи▾

 • Планує і контролює проведення робіт з повірки (калібрування) ЗВТ .
 • Забезпечує оперативний контроль виконання планових завдань.
 • Забезпечує комплектування відділу нормативною документацією, проведення повірки (калібрування)   ЗВТ.  
 • Здійснює підбір та розстановку кадрів для відділу.
 • Здійснює контроль за якістю роботи підлеглих.
 • Подає в установлені строки звітні матеріали. 
 • Складає номенклатуру справ відділу та ін.

Вимоги:

 • повна вища освіта відповідного напрямку підготовки
 • досвід роботи не менше 3 років

White Line Transparent u0026amp; PNG Clipart Free Download - YAWD

◈ НАЧАЛЬНИК СЕКТОРУ СЕРТИФІКАЦІЇ

▾Зміст роботи▾

 • Бере участь у розробленні, вдосконаленні й актуалізації організаційної структури ОС, внутрішньої системи якості, організаційно-методичних документів ОС.
 • Вивчає вітчизняний і зарубіжний досвід у сфері сертифікації та можливість його впровадження за напрямками діяльності сектору.
 • Веде діловодство та документацію згідно з чинними інструкціями СУЯ. Готує до укладання господарські договори ОС  про співробітництво та надання послуг суб’єктам господарювання з питань, що входять до компетенції сектору, та виконує їх.
 • Проводить роботи з надання консультативно-методичної допомоги суб’єктам господарювання з питань сертифікації продукції, послуг, атестації, обстеження виробництва продукції і технічного нагляду.
 • Приймає та розглядає заявки на сертифікацію продукції, послуг або атестацію виробництв та ін. 

Вимоги:

 • повна вища освіта відповідного напрямку підготовки
 • досвід роботи не менше 3 років

White Line Transparent u0026amp; PNG Clipart Free Download - YAWD

◈ НАЧАЛЬНИК ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ

▾Зміст роботи▾

 • Здійснює роботу з господарського обслуговування підприємства, його структурних підрозділів.
 • Здійснює роботу з прийому і відпуску товаро-матеріальних цінностей.
 • Забезпечує працівників підприємства канцелярськими приладдями та господарським інвентарем.
 • Слідкує за станом приміщень та території  підприємства і приймає міри із забезпечення утримання їх у належному стані.
 • Керує роботою молодшого обслуговуючого персоналу (сторожі, прибиральники, двірник).
 • Забезпечує дотримання правил оформлення і здачі приходно – видаткових документів, складає встановлену звітність.
 • Бере участь у проведенні інвентаризації товаро-матеріальних цінностей та ін.  

Вимоги:

 • вища освіта відповідного напрямку підготовки
 • досвід роботи не менше 2 років

10 Png black line pics to free download on Animal Maker

★ УМОВИ ПРАЦІ:

ГРАФІК РОБОТИ

Понеділок – П’ятниця з 8.00 до 17.00

Обідня перерва з 12.00 до 13.00 

 

☑ Структура заробітної плати: оклад + премія (при виконанні умов колективного договору);

☑ Повна зайнятість (можливі відрядження по області). 

☑ Співбесіда після розгляду резюме.

Резюме відправляти на e-mail: znvcsms@ukr.net