ДП "Закарпаттястандартметрологія"

Метрологія

        З метою забезпечення єдності вимірювань у відповідності до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” робота відділу метрології ДП “ЗАКАРПАТТЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” спрямована на:
– реалізацію єдиної державної політики в сфері метрології та метрологічної діяльності;
– захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;
– економію всіх видів енергетичних та матеріальних ресурсів;
– забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

        Відділ метрології є структурним підрозділом ДП “Закарпаттястандартметрологія”, до складу якого входять 4 сектора та 2 відокремлених підрозділа:
– сектор повірки (калібрування) ЗВТ електричних та радіотехнічних величин;
– сектор повірки (калібрування) ЗВТ геометричних та механічних величин;
– сектор повірки (калібрування) ЗВТ теплотехнічних та фізико-хімічних величин;
– сектор оцінювання стану вимірювань;
Мукачівський підрозділ відділу метрології;
Хустський підрозділ відділу метрології;

Відділ метрології забезпечений:

– 316 одиницями еталонів, допоміжних ЗВТ та обладнання;
– персоналом, який відповідає Критеріям, що затверджені наказом Мінекономрозвитку від 23 вересня 2015 року № 1192;
– актуалізованим фондом організаційних, нормативних та методичних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності, необхідних для виконання робіт з повірки та калібрування ЗВТ ;
– приміщеннями, які за своїм оснащенням і станом відповідають вимогам методик повірки та калібрування ЗВТ щодо умов виконання цих робіт, охорони праці та санітарним нормам і правилам, експлуатаційної документації на еталони, ЗВТ і допоміжне обладнання для повірки та калібрування, що використовуються в цих приміщеннях.

        Із 18 вересня 2019 року ДП “Закарпаттястандартметрологія” проводить повірку засобів вимірювальної техніки, що застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, згідно із новим свідоцтвом про уповноваження №П-43-2019.
        Законодавчо регульовані ЗВТ, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. Періодичній повірці підлягають ЗВТ, визначені в Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 374. Заявники зобов’язані подавати ЗВТ на періодичну повірку з дотриманням міжповірочних інтервалів, установлених Мінекономрозвитку.
        У відповідності до сфер законодавчо регульованої метрології ДП “Закарпаттястандартметрологія»” в основному проводить повірку (контроль метрологічних характеристик) наступних ЗВТ:
– для забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян: апаратів ультразвукової діагностики, моніторів пацієнта, пульсових оксиметрів, апаратів магнітотерапії, електрокардіографів, біохімічних, гематологічних та імуноферментних аналізаторів, апаратів НЧ-терапії, апаратів гальванізаційних, джерел УФ медичного призначення, вимірювачів артеріального тиску, мірного посуду, дозаторів, кардіодефібриляторів, енцефалографів, реографів, апаратів ВЧ-терапії, апаратів ультразвукової терапії, моніторів фетальних;
– для контролю якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів: pH-метрів, іономірів, спектрометрів, аналізаторів молока, вимірювачів деформації клейковини, спектрофотометрів, фотоелектриколориметрів, фотометрів, рефрактометрів, ваг, гир, робочих пурок, термометрів.
– для контролю стану навколишнього природного середовища: гігрометрів, термометрів, димомірів, аналізаторів рідин, вимірювачів температури газів, фотометрів, хроматографів та інших ЗВТ;
– для контролю безпеки умов праці: амперметрів, вольтметрів, частотомірів, тестерів, мегомметрів, секундомірів, фазометрів, таксометрів, динамометрів, манометрів, мановакуумметрів, газоаналізаторів, засобів вимірювальної техніки для вимірювання температури, динамометрів;
– для торговельно-комерційних операцій та розрахунків між покупцем і продавцем, у тому числі під час надання побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів: побутових лічильників води, тепла, газу, одно та трьох фазних електронних лічильників електричної енергії класу точності до 0,2, трансформаторів струму та напруги, вимірювально-інформаційних систем, діафрагм, горизонтальних резервуарів, паливно-масло-роздавальних і газороздавальних колонок, калібрування автоцистерн.

        Позачергова повірка ЗВТ виконавцями відповідно до письмового звернення заявника проводиться за потреби заявника пересвідчитися у придатності ЗВТ до застосування; у разі пошкодження відбитка повірочного тавра та в разі втрати свідоцтва про повірку, якщо таке тавро не передбачено; під час введення в експлуатацію ЗВТ, що пройшли первинну повірку, у випадках, передбачених технічними регламентами.
        Калібрування та контроль метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, проводиться на добровільних засадах.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *